Klavírní lekce

Průběh lekce

 • Soukromě vyučuji hru na klavír a hudební teorii (hudební nauka, rytmus, intonace, sluchová analýza, harmonie, dějiny hudby) začátečníky v jakémkoliv věku, mírně a středně pokročilé hráče. Podle dohody a možností  preferuji na hodinách klasickou hru, komorní hru (čtyřruční hru na klavír, hru s jiným nástrojem či zpěvem), hru lidových, populárních a jiných písní, skladby lehčího žánru (ragtimes, boogie, blues, foxtroty apod.)
 • Na každou lekci za Vámi (Vašimi dětmi) přijedu na Vámi určené místo v předem domluveném čase. Standardně vyučuji jednu lekci (45 minut) jednou týdně v pravidelném čase ve školním roce u žáků a studentů, v kalendářním roce u pracujících. Po vzájemné domluvě se doba a týdenní frekvence lekcí může upravit např. na 60 minut nebo zdvojené lekce. 
 • Během lekce pak pracuji s hráčem a danou látkou (technická cvičení, stupnice, akordy, etudy, písně, přednes apod. dle dohody), kterou si s adeptem společně vybereme tak, aby interpret byl co nejvíce spokojen s výběrem látky a přístupem lektora. S technickou náročností pak probíráme příslušnou hudební teorii, která se váže ke studované látce (rytmus, kvintový a kvartový kruh, obraty akordů, italské názvosloví, dynamika, agogika atd.). Veškeré poznámky z probírané látky po každé lekci zaznamenám pro případný návrat k vysvětlené  problematice ukončené lekce. V případě zájmu obdrží studující každé pololetí vysvědčení, které hodnotí činnost v oboru.

Desatero

 • Naučím hrát na klavír Vás nebo Vaše děti
 • Přestane Vám činit problém rytmus, intonace, sluchová analýza, hudební nauka, či harmonie
 • Můžete se vrátit ke hře na klavír i po několikaleté odmlce
 • Duchaplně využijete svůj volný čas
 • Rozšíříte si své hudební obzory a schopnosti
 • Můžete se připravit na přijímací zkoušky, maturitu či absolutorium z hudební teorie
 • Netrávíte svůj volný čas cestováním do hudebních škol nebo studií
 • Přijedu až za Vámi
 • Výhody při skupinovém vyučování
 • Mé služby budou maximálně přizpůsobeny Vašim požadavkům

Výhody

 • Neabsolvujete žádné přijímací zkoušky pro přijetí do mé soukromé třídy, rychlost tempa probírané látky závisí pouze na frekventantovi. Výběr literatury pro maximální spokojenost hráče.
 • Široká variabilita rozvrhu, nemusíte cestovat za vyučováním, přijedu až k Vám v čase, který vzájemně bude dohodnut.
 • Možnost změny termínu lekce během týdne.
 • Účtovány jsou pouze lekce, které proběhly (pokud není lekce zrušena v době kratší než 24 hodin před začátkem domluveného termínu lekce).

Novinky

Dárkový balíček 10 klavírních lekcí

16.11.2018 12:00
Dárkový balíček Zvýhodněný...

František Heřmánek, Ondřej Krbec - písně

10.03.2014 17:24
Divadlo Bez zábradlí s.r.o. v...

Písničky nejen pro děti 2

20.01.2014 13:01
Zveřejnění klavírních...

Písničky nejen pro děti 1

15.10.2013 10:30
Po úspěšné publikaci Písniček...

Návrat do ČR

04.07.2013 11:56
Po několikaletém pobytu v...

Publikace klavírních doprovodů českých písní

05.08.2012 14:38
Pro zpříjemnění hudebních...

Slavnostní předávání vysvědčení České školy bez hranic

25.06.2012 12:59
Přejít na...

Slavnostní předávání vysvědčení, ČŠBH v Paříži

22.06.2012 16:06
Ve středu 6. června...
1 | 2 | 3 >>