Dárkový balíček 10 klavírních lekcí

16.11.2018 12:00

Dárkový balíček

 • Zvýhodněný balíček 10 klavírních lekcí, které je možné čerpat od 1.1.2019 do 30.6.2019 v pravidelných nebo nepravidelných intervalech v lokalitách Praha - Košíře, Břevnov, Motol, Smíchov, Podolí, Malvazinky, Hradčany, Malá Strana.
 • Během těchto klavírních lekcí se naučíte základům hry na klavír, příslušnou hudební terminologii a problematiku.
 • Cena balíčku Kč 8.000 zahrnuje 10 klavírních lekcí á 45´ v uvedené lokalitě včetně cestovného. Cena nezahrnuje případné parkovné.
 • Získáte certifikát o absolvování balíčku 10 klavírních lekcí.

Průběh lekce

 • Soukromě vyučuji hru na klavír a hudební teorii (hudební nauka, rytmus, intonace, sluchová analýza, harmonie, dějiny hudby) začátečníky v jakémkoliv věku, mírně a středně pokročilé hráče. Podle dohody a možností  preferuji na hodinách klasickou hru, komorní hru (čtyřruční hru na klavír, hru s jiným nástrojem či zpěvem), hru lidových, populárních a jiných písní, skladby lehčího žánru (ragtimes, boogie, blues, foxtroty apod.)
 • Na každou lekci za Vámi (Vašimi dětmi) přijedu na Vámi určené místo v předem domluveném čase. Standardně vyučuji jednu lekci (45 minut) jednou týdně v pravidelném čase ve školním roce u žáků a studentů, v kalendářním roce u pracujících. Po vzájemné domluvě se doba a týdenní frekvence lekcí může upravit např. na 60 minut nebo zdvojené lekce. 
 • Během lekce pak pracuji s hráčem a danou látkou (technická cvičení, stupnice, akordy, etudy, písně, přednes apod. dle dohody), kterou si s adeptem společně vybereme tak, aby interpret byl co nejvíce spokojen s výběrem látky a přístupem lektora. S technickou náročností pak probíráme příslušnou hudební teorii, která se váže ke studované látce (rytmus, kvintový a kvartový kruh, obraty akordů, italské názvosloví, dynamika, agogika atd.). Veškeré poznámky z probírané látky po každé lekci zaznamenám pro případný návrat k vysvětlené  problematice ukončené lekce. V případě zájmu obdrží studující každé pololetí vysvědčení, které hodnotí činnost v oboru.

Desatero

 • Naučím hrát na klavír Vás nebo Vaše děti
 • Přestane Vám činit problém rytmus, intonace, sluchová analýza, hudební nauka, či harmonie
 • Můžete se vrátit ke hře na klavír i po několikaleté odmlce
 • Duchaplně využijete svůj volný čas
 • Rozšíříte si své hudební obzory a schopnosti
 • Můžete se připravit na přijímací zkoušky, maturitu či absolutorium z hudební teorie
 • Netrávíte svůj volný čas cestováním do hudebních škol nebo studií
 • Přijedu až za Vámi
 • Výhody při skupinovém vyučování
 • Mé služby budou maximálně přizpůsobeny Vašim požadavkům

Průběh lekce

 • Soukromě vyučuji hru na klavír a hudební teorii (hudební nauka, rytmus, intonace, sluchová analýza, harmonie, dějiny hudby) začátečníky v jakémkoliv věku, mírně a středně pokročilé hráče. Podle dohody a možností  preferuji na hodinách klasickou hru, komorní hru (čtyřruční hru na klavír, hru s jiným nástrojem či zpěvem), hru lidových, populárních a jiných písní, skladby lehčího žánru (ragtimes, boogie, blues, foxtroty apod.)
 • Na každou lekci za Vámi (Vašimi dětmi) přijedu na Vámi určené místo v předem domluveném čase. Standardně vyučuji jednu lekci (45 minut) jednou týdně v pravidelném čase ve školním roce u žáků a studentů, v kalendářním roce u pracujících. Po vzájemné domluvě se doba a týdenní frekvence lekcí může upravit např. na 60 minut nebo zdvojené lekce. 
 • Během lekce pak pracuji s hráčem a danou látkou (technická cvičení, stupnice, akordy, etudy, písně, přednes apod. dle dohody), kterou si s adeptem společně vybereme tak, aby interpret byl co nejvíce spokojen s výběrem látky a přístupem lektora. S technickou náročností pak probíráme příslušnou hudební teorii, která se váže ke studované látce (rytmus, kvintový a kvartový kruh, obraty akordů, italské názvosloví, dynamika, agogika atd.). Veškeré poznámky z probírané látky po každé lekci zaznamenám pro případný návrat k vysvětlené  problematice ukončené lekce. V případě zájmu obdrží studující každé pololetí vysvědčení, které hodnotí činnost v oboru.

Desatero

 • Naučím hrát na klavír Vás nebo Vaše děti
 • Přestane Vám činit problém rytmus, intonace, sluchová analýza, hudební nauka, či harmonie
 • Můžete se vrátit ke hře na klavír i po několikaleté odmlce
 • Duchaplně využijete svůj volný čas
 • Rozšíříte si své hudební obzory a schopnosti
 • Můžete se připravit na přijímací zkoušky, maturitu či absolutorium z hudební teorie
 • Netrávíte svůj volný čas cestováním do hudebních škol nebo studií
 • Přijedu až za Vámi
 • Výhody při skupinovém vyučování
 • Mé služby budou maximálně přizpůsobeny Vašim požadavkům


Více zde: http://www.piano123.eu/klavirni-lekce/