Foto: Alžběta KolumpekováFoto: Alžběta Kolumpeková U příležitosti ukončení školního roku se v prostorách ČŠBH v Paříži s malými školáky sešly česká sochařka Iva Ouhrabková a spisovatelka a ředitelka nakladatelství Meander Ivana Pecháčková. Společně si s dětmi přečetly úryvek z knihy Legenda o Golemovi, který jim pak posloužil jako námět k vytvoření vlastních figurek. Během modelování se děti seznámily s výtvarnými technikami frotáž a muchláž, díky nimž vyrobily šém a mohly své golemy i oživit … Sklepení Českého centra se tak v poledních hodinách zaplnilo originálními soškami, které, jak praví legenda, dokáží plnit vůli svého autora. Takto hravě skončil školní rok v České škole bez hranic, jež své žáky znovu přivítá v sobotu 18. září 2010.

Foto: Alžběta KolumpekováFoto: Alžběta KolumpekováZa uplynulý rok se počet žáků, kteří pravidelně školu navštěvují, ustálil mezi 55 až 60. Převážná většina školáků ke konci roku velice úspěšně zvládla rozdílové zkoušky. V tomto školním roce také poprvé proběhlo vzdělávání pedagogů. Pod vedením PhDr. Ondřeje Hausenblase se učitelé sešli na dvou celovíkendových seminářích Kritického myšlení s názvem “Gramatiku naučíme při slohu”. Ke stávajícím pobočkám ČŠBH přibyla letos jedna nová v Bruselu, zájem o spolupráci rovněž projevili Ženeva, Kodaň, Washigton a Řím. Významnou událostí bylo také zprovoznění nových internetových stránek www.csbh.cz.

Příslibu štědřejší budoucnosti se projektu České školy bez hranic dostalo i během veřejného slyšení v Senátu. Senátoři Marcel Chládek a Tomáš Grulich by rádi prosadili, aby se v české vzdělávací soustavě do budoucna počítalo i se školami, které vznikají v zahraničí pro tamní české děti. "Usilujeme o zapojení těchto škol do české vzdělávací soustavy jednoduše proto, že výuka zahraničních Čechů v českém jazyce je důležitá. Pro nás i pro ně. České zahraniční děti a jejich rodiče nepotáhne nic domů, pokud děti nedostanou šanci jednoduše pokračovat ve vzdělávání v Česku. Právě to by zapojení zahraničních škol mohlo zajistit", vysvětlili.

V uplynulém roce byla pro děti z ČŠBH v Paříži uspořádána celá řada kulturních a vzdělávacích aktivit. Během říjnových prázdnin se předškolní děti a mladší školáci zúčastnili výtvarného tábora pod vedením výtvarnic a hudebnic z České republiky. V rámci spolupráce mezi jednotlivými pobočkami ČŠBH proběhl na jaře 2010 workshop pro školní děti v Grande Gallerie de l'Evolution, a to pod vedením české výtvarnice a ředitelky ČŠBH Londýn Zuzky Jungmanové. Tématem bylo “zvíře” a děti jej kreslily přímo v přírodovědeckém muzeu v Paříži (Grande Gallerie de l'Evolution v Jardin des Plantes). Výtvarné práce byly následně vystaveny v Londýně, kde je rodiče dětí ohodnotili. Nejlepší díla byla vyhlášena a oceněna během ukončení školního roku minulou sobotu. V Paříži rovněž založili sboreček předškolních a sbor školních dětí. Pod odborným vedením pana sbormistra Ondřeje Krbce děti během jara nacvičily dvě písničky, se kterými začátkem června vystoupily na slavnostním koncertě na ambasádě ČR při předávání vysvědčení.

Kulturně vzdělávací aktivity ČŠBH se samozřejmě odvíjejí nad rámec pravidelné výuky předškolních a školních dětí.

Stejně jako v loňském roce, i letos vyhlašuje Česká škola bez hranic a nakladatelství Meander letní soutěž o největšího čtenáře a nejhezčí čtenářský deník. Mladší děti budou knihy číst s rodiči a budou si čtenářský deník ilustrovat, starší si pak do deníku mohou zapisovat samy, ty nejstarší mohou přečtené knihy do deníku i komentovat. Formát deníku je A5 nebo A4, podmínkou soutěže je přečtení alespoň jedné knihy z nakladatelství Meander. Uzávěrka soutěže je do 30. 9. 2010.

Lucie Slavíková-Boucher

(redakčně upraveno)