Dětské sbory České školy bez hranic v Paříži

05.04.2010 09:26

Od března 2010 jsem rozšířil působení jakožto sbormistr dvou dětských sborečků dětí České školy bez hranic při Českém centru v Paříži. Po dohodě s ředitelkou školy pí Lucií Boucher a v návaznosti na kladný ohlas rodičů dětí jsme společně vytvořili tyto sborečky. Otevíráme tím další prostor pro děti ve smyslu vnímání zpěvu, hudby a kolektivní práce s touto tématikou. Zaměřujeme se na přirozenou tvorbu tónu dětským hlasem zábavnými cvičeními a literaturu českých písniček za doprovodu klavíru a flétny ve splupráci s paní Aničkou Jančovou. Písničky budou sbory interpretovány v závěru školního roku a při předávání vysvědčení.