Česká škola bez hranic při Českém centru v Paříži

15.02.2010 19:39

         

Česká škola bez hranic vznikla v Paříži roku 2003. Jejím cílem je udržovat a šířit znalost českého jazyka i kultury u Čechů žijících v zahraničí.

 

Česká škola bez hranic představuje návazný vzdělávací systém, který zajišťuje výuku češtiny pro děti převážně českého původu od 18 měsíců do 15 let. Tyto děti vždy plní povinnou školní docházku v některé ze základních škol země, kde žijí, což jim umožňuje od nejranějšího věku vyrůstat ve vícejazyčném prostředí a získat tak plnohodnotné vzdělání minimálně ve dvou "mateřských" jazycích.

 

Myšlenka vzniku České školy bez hranic se dlouhodobě těší velkému zájmu i podpoře, a tak školy se stejným záměrem a shodným vzdělávacím programem postupně vznikají nejen v Evropě, ale i ve Spojených státech či Austrálii.

 

Vícejazyčné děti, které Česká  škola bez hranic vzdělává a vychovává, představují pro svou rodnou zemi i pro zemi, ve které žijí, bohatý intelektuální, ekonomický a sociální potenciál. Tyto děti budou schopny, díky svým jazykovým a kulturním znalostem, uchovat českou identitu v zahraničí a přispět ke vzájemnému porozumění mezi národy.